بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fakhrossadat Tabatabaeian Nimavard


موارد یافت شده: 11

1 - عوامل موثر در توسعه رویدادهای تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی مدارس شهر مشهد (چکیده)
2 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر آموزش مجازی واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا (چکیده)
3 - طراحی مدل پارادایمی شخصیت برند لیگ برتر فوتبال ایران (چکیده)
4 - Mediators of Development of Brand Personality in Iran Football League (چکیده)
5 - Brand Personality of the Premier League of Iran's Soccer - Strategies and Consequences (چکیده)
6 - رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با مراحل تغییر رفتار تمرینی دانشجویان (چکیده)
7 - بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
8 - بررسی انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد (چکیده)
9 - رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و انتظارات مشتریان از خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد (چکیده)
10 - Relationship between Competitive Professional Swimming Time and some Anthropometric Characteristic in Elite Female Iranian Swimmers (چکیده)
11 - Customers’ expectations of service quality in Mashhad fitness centers (چکیده)