بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Farzad Kermani


موارد یافت شده: 11

1 - Functionalization and Surface Modifications of Bioactive Glasses (BGs): Tailoring of the Biological Response Working on the Outermost Surface Layer (چکیده)
2 - Coating Ti6Al4V substrate with the triple-layer glass-ceramic compositions using sol–gel method; the critical effect of the composition of the layers on the mechanical and in vitro biological performance (چکیده)
3 - بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفات (چکیده)
4 - ساخت پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-سیلیکات قلیایی بر زیر لایه آلیاژ تیتانیوم (چکیده)
5 - معرفی و مشخصه یابی کامپوزیت مگنتیت-هیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
6 - بررسی تاثیر سوخت و کمک سوخت بر تبلور فازی اکسیدهای منگنز سنتز شده به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
7 - High antibacterial and photocatalytic activity of solution combustion synthesized Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles: Effect of fuel to oxidizer ratio and complex fuels (چکیده)
8 - A simple thermodynamics model for estimation and comparison the concentration of oxygen vacancies generated in oxide powders synthesized via the solution combustion method (چکیده)
9 - Synthesis of nano HA/btcp mesoporous particles using a simple modification in granulation method (چکیده)
10 - بررسی تاثیر مواد اولیه و عملیات حرارتی در سنتز شیشه – سرامیک¬های آپاتیت-آنورتیت به روش سل – ژل (چکیده)
11 - بررسی سطح‌ویژه و تاثیر نوع و مقدار اصلاح‌کننده سطحی بر پایداری ذرات هیدروکسی‌آپاتیت‌نانو متخلخل سنتز‌شده در حضور بسترپلیمری (چکیده)