بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Haniye Zarif


موارد یافت شده: 9

1 - چالش های روان شناختی – اجتماعی ناباروری از دیدگاه زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
2 - Psychosocial Consequences of Female Infertility in Iran: A Meta-Analysis (چکیده)
3 - Infertility and Psychological and Social Health of Iranian Infertile Women: A Systematic Review (چکیده)
4 - بررسی توجه دیداری فضایی و چالاکی مهارت دیداری- دستی در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات یادگیری و مقایسه آن با کودکان عادی (چکیده)
5 - تجربیات مادران از علل گرایش کودکان به بازی‌های رایانه‌‌ای: یک تحقیق کیفی (چکیده)
6 - مقایسه توجه دیداری فضایی و چالاکی مهارت دیداری-دستی در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات یادگیری با کودکان عادی (چکیده)
7 - The efficacy of well-being therapy on depression in infertile women (چکیده)
8 - اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور (چکیده)
9 - اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر بهزیستی بر میزان استرس ادراک شده زنان نابارور (چکیده)