بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Maryam Abdi


موارد یافت شده: 12

1 - ویژگی های (کمی و کیفی) تنوره های برشی در منطقه کوه شاه (چکیده)
2 - بررسی تغییرات عناصر تحت و فوق کانساری زون های آلتراسیون در منطقه کوه-شاه (چکیده)
3 - Petrochemical Characteristics and Timing of Middle Eocene Granitic Magmatism in Kooh‐Shah, Lut Block, Eastern Iran (چکیده)
4 - بررسی دگرسانیهای اسیدسولفات و آرژیلیک در منطقه کوه شاه، جنوب باختر بیرجند (چکیده)
5 - Spatial integration of fry and fractal analyses in regional exploration: A case study from Bafq–Posht-e-Badam, Irán (چکیده)
6 - زمین شناسی، دگرسانی، کانه زایی، پتروژنز، سن سنجی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوابرد منطقه اکتشافی کوه شاه، جنوب‌غرب بیرجند (چکیده)
7 - Application of Spectral Angel Mapper classification to discriminate hydrothermal alteration in SW Birjand, Iran by using ASTER image processing (چکیده)
8 - تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه اکتشافی کوهشاه بر مبناء داده های زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی (چکیده)
9 - تفسیر نتایج آنالیز فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک دادههای زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی (چکیده)
10 - Determination of optimum spectral angle for Mineral mapping the alteration and overprint, using Spectral Angel Mapper (SAM) classification method (چکیده)
11 - زمین شناسی، آلتراسیون و پتانسیل کانه زایی در منطقه کوه شاه، خراسان جنوبی (چکیده)
12 - مروری بر زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی سازی معدن متروکه مس- طلای رگه ای حیدری، جنوب کجه، فردوس (چکیده)