بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Marzieh Motallebi


موارد یافت شده: 15

1 - Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran (چکیده)
2 - Estimation of Willingness to Pay for Air Quality Improvements (Case study: Mashhad, Iran (چکیده)
3 - برآورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برای انواع گوشت در ایران (چکیده)
4 - Trade Liberalization, Exchange Rate and Tax Revenue in Iran (چکیده)
5 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
6 - The Study on Shadow Price of Greenhouse Gases Emission in Iran: Case of Dairy Farms (چکیده)
7 - Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran (چکیده)
8 - Application Pesaran and Shin Method for Estimating Irans Import Demand Function (چکیده)
9 - Causality Between Financial Development and Economic Growth in Iran (چکیده)
10 - Government Monetary and Fiscal Policies Effects on Economic and Social Duality in Iran (چکیده)
11 - Estimating the greenhouse gases emission and the most important factors in dairy farms (Case study Iran) (چکیده)
12 - بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک (چکیده)
13 - کاربرد مدل برنامه‌ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و تغذیه‌ای (چکیده)
14 - کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (چکیده)
15 - Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran (چکیده)