بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Shadi Attar


موارد یافت شده: 10

1 - Study of Genetic Diversity of Some Persian walnut Genotypes in Khorasan Razavi with ISSR Marker (چکیده)
2 - Evaluation of Genetic Diversity of Some Walnut Genotypes Based on Morphological Characteristics in Khorasan Razavi Province (چکیده)
3 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR (چکیده)
4 - ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپهای گردوی ایرانی Juglans regia با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی در استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - بررسی شاخص‌های میوه در اکوتیپ‌های سیب گلاب در استان خراسان رضوی (چکیده)
6 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه برخی از ارقام تجاری ‏هلو (چکیده)
7 - شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه ها (چکیده)
8 - بررسی مقاومت به یخ زدگی جوانه های زایشی ارقام هلو با استفاده از سرما دهی مصنوعی (چکیده)
9 - Study on cold hardiness of winter in some native and foreign of peach and nectarine cultivars (چکیده)
10 - بررسی حساسیت برخی ارقام هلو و شلیل به سرمای زمستان 1386 مشهد (چکیده)