بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mitra mazinani


موارد یافت شده: 11

1 - کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ‌تنی و برون ‌تنی (چکیده)
2 - Using Schiff base method for protecting amino acids and modified in vitro method for measuring rumen protected amino acids (چکیده)
3 - Production of Rumen-Protected Essential Amino Acids with Chemical Technique (چکیده)
4 - Effects of feeding rumen-protected amino acids on the performance of feedlot calves (چکیده)
5 - کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون تنی و برون تنی (چکیده)
6 - مطالعه تاثیر شاخص رطوبتی- حرارتی THI بر عملکرد گوساله ها در استان گلستان (چکیده)
7 - ترسیم نقشه منطقه ای THI و تاثیر تنش گرمایی بر شاخص های کمّی پرورش گوساله ها در استان گلستان (چکیده)
8 - Effects of Adding Coated Urea on in vitro Gas Production of Dairy Cow (چکیده)
9 - اوره کند رهش، تامین کننده نیتروژن مورد نیاز در شکمبه (چکیده)
10 - بررسی ظرفیت و ترکیب گله در گاوداری های استان خراسان رضوی (چکیده)
11 - کنتیک تجزیه پذیری اوره و سایر منابع اوره کند رهش بر آزادسازی نیتروژن در شکمبه نشخوارکنندگان (چکیده)