بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: samane attaran dowom


موارد یافت شده: 14

1 - Chitosan nanoparticles improve physiological and biochemical responses of Salvia abrotanoides (Kar.) under drought stress (چکیده)
2 - Elicitor-induced phenolic acids accumulation in Salvia virgata Jacq. hairy root cultures (چکیده)
3 - اثر رسوب‌گذاری کلسیم کربنات توسط عامل باکتریایی بر پوشش قیری و عریان‌شدگی مخلوط‌های آسفالتی سرد (چکیده)
4 - اثر رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی بر ویژگی های مکانیکی آسفالت سرد (چکیده)
5 - ارزیابی بیولوژیکی استفاده از رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی جهت بهبود ویژگی های مکانیکی مخلوط های آسفالتی (چکیده)
6 - Methyl Jasmonate Enhaces the Accumulation of Phenolic Acids in Salvia virgata Jacq. Hairy Root Cultures. (چکیده)
7 - Enhanced phenolic acids production in regenerated shoot cultures of Salvia virgata Jacq. after elicitation with Ag+ ions, methyl jasmonate and yeast extract (چکیده)
8 - Essential oil (EO) composition and antioxidant activity of two Salvia leriifolia Benth. (Lamiaceae) populations from Iran (چکیده)
9 - بهینه سازی شرایط کشت بافت گیاه دارویی مریم گلی گرزی جهت القاء نوشاخه زایی (Salvia virgata Jacq) (چکیده)
10 - اثر محرک غیر زیستی نیترات نقره بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه های باززایی شده گیاه دارویی Salvia virgata Jacq (چکیده)
11 - Cytotoxic effect of essential oils from Salvialeriifolia Benth. on human Transitional Cell Carcinoma (TCC) and mouse fibroblast (چکیده)
12 - بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و ضد سرطانی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) بر سلول های کارسینومای مثانه انسان (TCC) و فیبروبلاست موش (چکیده)
13 - بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی اجزای سازنده اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) (چکیده)
14 - in vitro cytotoxic activity of essential oil from Salvia leriifolia on human transitional cell carcinoma-TCC (چکیده)