بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: sima hadadian


موارد یافت شده: 12

1 - A new model for physician assignment based on fuzzy rules extraction from climatic factors (چکیده)
2 - Application of rule-based data mining in extracting the rules from the number of patients and climatic factors in instantaneous to long-term spectrum (چکیده)
3 - کاوش قواعد ارتباط‌دهنده‎ عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده‌بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبُعدی (چکیده)
4 - The Conflation Of Gradient Method From Geoffrion With Fuzzy Logic, A New Approach for optimizing Multi-Objective Decision-Making Models (چکیده)
5 - بخش بندی بازار مشتریان دوربین های عکاسی دیجیتال (چکیده)
6 - حل مساله بالانس خط مونتاژ منفرد در تخصیص وظایف به ایستگاه های کاری از طریق الگوریتم ژنتیک فازی ( مطالعه موردی: مونتاژ لوله سیال هیدرولیک در شرکت مهد فال توس مشهد) (چکیده)
7 - اثر اعتماد بر جذب مشتریان بانکداری الکترونیکی از طریق بالا بردن امنیت و حفظ حریم خصوصی مشتری (چکیده)
8 - فرهنگ کارآفرینی از منظر ویژگیهای شخصیتی افراد (ریسک گریزی یا ریسک پذیری، نوآوری، استقلال طلبی) (چکیده)
9 - تحقیق و توسعه منبعی برای نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت بانکداری (چکیده)
10 - بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مثبت به واسطه رضایتمندی و ارزش درک شده مشتری (مورد مطالعه: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع)) (چکیده)
11 - بررسی ایجاد وفاداری در مشتریان از طریق کیفیت خدمات و ارزش درک شده (مورد مطالعه: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع)) (چکیده)
12 - شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر اثربخشی مدیریت دانش در صنعت بانکداری با استفاده از روش ویکور فازی (چکیده)