بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: cfd


موارد یافت شده: 29

1 - بررسی لایه بندی دمایی سیستم توزیع هوای زیرسطحی (UFAD) در فضاهای آموزشی با استفاده از CFD (چکیده)
2 - Automated Diffuser Shape Optimization based on CFD Simulations and Surrogate Modeling (چکیده)
3 - Estimation of convective heat transfer coefficient and water-productivity in a tubular solar still – CFD simulation and theoretical analysis (چکیده)
4 - Rarefied gas flow simulations of NACA 0012 airfoil and sharp 25-55-deg biconic subject to high order nonequilibrium boundary conditions in CFD (چکیده)
5 - CFD SIMULATION OF PARTICLES EFFECTS ON DETONATION CHARACTERISTICS AND STRUCTURE DIFFRACTION (چکیده)
6 - Investigation of Unsteady Parameters Effects on Aerodynamic Coefficients of Pitching Airfoil Using Coarse Grid CFD (چکیده)
7 - CFD Simulation of Particles Effects on Characteristics of Detonation (چکیده)
8 - شبیه سازی سیکلون 5 پیش گرمکن کارخانه ی 3600 تنی سیمان بجنورد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (چکیده)
9 - CFD Simulation of Deep-Bed Paddy Drying Process and Performance (چکیده)
10 - Thermal rarefied gas flow investigations through micro/nano backward-facing step: Comparison of DSMC and CFD subject to hybrid slip and jump boundary conditions (چکیده)
11 - CFD Simulation of Nanosufur Crystallization Incorporating Population Balance Modeling (چکیده)
12 - شبیهسازی و بررسی تأثیر دو دهانة ورودی و تغییرات دبی بر عملکرد هیدروسیکلون با استفاده از CFD (چکیده)
13 - An Optimization of Wind Turbine Airfoil Possessing Good Stall Characteristics by Genetic Algorithm Utilizing CFD and Neural Network (چکیده)
14 - CFD Analysis of Laminar Natural Convection from a Horizontal Circular Cylinder to its Concentric Elliptic Enclosure (چکیده)
15 - Investigation of natural gas sweetening process in corrugated packed bed column using computational fluid dynamics (CFD) model (چکیده)
16 - تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی درون آب شیرین‌کن خورشیدی ساده به کمک CFD (چکیده)
17 - CFD modeling of hydrogen production using steam reforming of methane in monolith reactors: Surface or volume-base reaction model? (چکیده)
18 - An investigation on the performance of a FTS fixed-bed reactor using CFD method (چکیده)
19 - مدلسازی پخش آلاینده های گازی خروجی از مشعل های پالایشگاهی به کمک روش CFD (چکیده)
20 - مدل سازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن (چکیده)
21 - بهینه سازی سیستم خنک کاری موتور الکتریکی خودروی هیبریدی به روش CFD (چکیده)
22 - Modeling and Simulation of Hamburger Cooking Process Using Finite Difference and CFD Methods (چکیده)
23 - Study of Heat Transfer on Elliptic Parts in One and Two Row Arrays of Plate Fin and Tube Heat Exchangers, a CFD Approach (چکیده)
24 - شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت نانو سیال آب/Al2O3 با استفاده از روش CFD در کانالهای با سطح مقطع مربعی با شرط مرزی دما ثابت دیواره (چکیده)
25 - بررسی فرایند خوردگی- سایش در خطوط لوله انتقال سیالات به کمک CFD (چکیده)
26 - مدلسازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن (چکیده)
27 - Investigation of Heat pipes layout effect (triangular pith or square pith) on surface heat transfer coefficient by CFD modeling (چکیده)
28 - Incorporation of Eulerian–Eulerian CFD framework in mathematical modeling of chemical absorption of acid gases into methyl diethanol amine on sieve trays (چکیده)
29 - آنالیز CFD مبدل کاتالیستی با نرم افزار فلوئنت برای کاهش آلودگی هوا (چکیده)