مقالات ارائه شده در مجلات

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , علی بلوری بزاز , محمد مهدی مخملباف , ارائه شاخص‌های حمل‌ونقل درون دانشگاهی با محوریت توسعه پایدار (مطالعه موردی: مسیر سبز دانشگاه فردوسی) , کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری، توسعه وبازآفرینی زیرساخت‌های شهری در ایران , 2020-07-17
 2. زینب علی اکبری , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , مجتبی مغربی , مرور نظام یافته نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)در بهبود ایمنی پروژه‌های ساخت , سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) , 2020-10-19
 3. آمیرسلمان محمد شحمان , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک‌ در پروژههای گودبرداری با استفاده از روش AHP؛ مطالعه موردی شهر کربلا , سومین کنفرانس بین المللی دانش و نوآوری در مهندسی، علوم و تکنولوژی , 2018-07-19
 4. رحمان رزمگیر , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , روزبه شاد , مروری بر معیارهای مکانیابی پناهگاه پس از بحران زلزله , سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی , 2020-07-10
 5. عبدالوحید عرفانی , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , محمود فغفور مغربی , اولویت بندی توانمندی های سازمانی در پیاده سازی BPM , چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2018-09-12
 6. سیدمصطفی میرقاسمی , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , بررسی پژوهش های معتبر با موضوع عوامل کلیدی موفقیت پروژه های مشارکت بخش دولتی خصوصی در بازه سال های 1990 تا 2017 , دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2018-03-10
 7. علیرضا بلالی , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , جعفر بلوری بزاز , بررسی عوامل تأثیرگذار بر وقوع حادثه ی سقوط از ارتفاع و لغزیدن در صنعت ساختمان , دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2018-03-10
 8. سیدمهدی حیدری , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , عوامل مؤثر در شکل گیری جو ایمنی در پروژه های ساخت , دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2018-03-10
 9. محیاسادات کلاتی , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , مروری بر مطالعات پیشین رفتار ایمنی در صنعت ساخت , دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2018-03-10
 10. نیلوفر روحانی , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , دسته بندی موانع پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان با دو رویکرد نوع موانع و سطح تصمیم گیری , اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان , 2018-02-25
 11. ناصر اسحاقی احمدآبادی , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی روشهای تخمین هزینه در صنعت ساخت , یازدهمین کنگرۀ بین المللی مهندسی عمران , 2018-05-08
 12. امیررضا خیراندیش , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , مدیریت ریسک سازمانی با رویکرد فرایندی , اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2016-09-22

انگلیسی

 1. Mohammad Kafi , Seyed Yaser Banihashemi , Role of Universities in Air Pollution Control: Experience of Ferdowsi University of Mashhad , Air Pollution and Public Health: Challenges and Interventions workshop , 2020-02-04
 2. amirreza kheirandish , Seyed Yaser Banihashemi , Process Approach to Enterprise Risk Management , 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering , 2016-09-14
 3. Seyed Yaser Banihashemi , Mojtaba Azizi , Seyed Alireza Mirmohammad Sadeghi , Value Engineering Methodology; An opportunity for optimization of the project management plan , 22nd IPMA World Congress , 2008-11-09
 4. Seyed Yaser Banihashemi , Mohammad Hossein Sobhiyah , Who Should Make Strategic Decisions in a Construction Project? , 24th IPMA World Congress , 2010-11-01
 5. Seyed Yaser Banihashemi , Mohammad Hossein Sobhiyah , The impact of project's position in its environment on determining project strategy , 24th IPMA World Congress , 2010-11-01
 6. Seyed Yaser Banihashemi , Li Liu , Lean Governance: A Paradigm Shift in Interorganizational Relationships (IORs) Governance , IGLC 20 , 2012-07-18
 7. Seyed Yaser Banihashemi , Li Liu , Social Governance Mechanisms in Construction Projects , CIB World Building Congress 2013 , 2013-07-05
 8. Seyed Yaser Banihashemi , Li Liu , A Socio-economic Framework for Adopting Governance Mechanisms in Large Construction Projects , ARCOM 29 , 2013-09-02
 9. Seyed Yaser Banihashemi , Li Liu , Differentiating the Role of Ex-ante and Ex-post Relational Governance Mechanisms in Regulating Client-Contractor Relationships , PICMET 2014 , 2014-07-27
 10. Seyed Yaser Banihashemi , لی لیو , Formal Contracts, Social Capital, or Social Exchange; Which One Works Better in Regulating Client-Contractor Relationships in Unstable Environments? , ICCREM 2014 , 2014-09-27