مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. Fereshte Nazemi Haran , Alireza Chackoshian khorasani , Seyed Abbas Shojaosadati , Sameereh Hashemi-Najafabadi , Living Lactobacillus–ZnO nanoparticles hybrids as antimicrobial and antibiofilm coatings for wound dressing application, Materials Science and Engineering C, Volume (130), No (1), Year (2021-11), Pages (112457-112457)
 2. Alireza Chackoshian khorasani , Fatemeh Kouhfar , Seyed Abbas Shojaosadati , Pectin/lignocellulose nanofibers/chitin nanofibers bionanocomposite as an efficient biosorbent of cholesterol and bile salts, Carbohydrate Polymers, Volume (261), Year (2021-6)
 3. Alireza Chackoshian khorasani , S. Yaghmaei , Numerical Analysis of a Simple Mathematical Model to Design Bioremediation System in Rhizosphere, Iranian Journal of Chemical Engineering, Volume (9), No (4), Year (2012-1), Pages (65-79)
 4. Alireza Chackoshian khorasani , Seyed Abbas Shojaosadati , Bacterial nanocellulose-pectin bionanocomposites as prebiotics against drying and gastrointestinal condition, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (83), Year (2016-2), Pages (9-18)
 5. Alireza Chackoshian khorasani , Seyed Abbas Shojaosadati , Pectin-non-starch nanofibers biocomposites as novel gastrointestinal-resistant prebiotics, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (94), Year (2017-1), Pages (131-144)
 6. Alireza Chackoshian khorasani , Seyed Abbas Shojaosadati , Starch- and carboxymethylcellulose-coated bacterial nanocellulose-pectin bionanocomposite as novel protective prebiotic matrices, Food Hydrocolloids, Volume (63), Year (2017-2), Pages (273-285)
 7. Alireza Chackoshian khorasani , Seyed Abbas Shojaosadati , IMPROVEMENT OF PROBIOTIC SURVIVAL IN FRUIT JUICE AND UNDER GASTROINTESTINAL CONDITIONS USING PECTIN-NANOCHITIN-NANOLIGNOCELLULOSE AS A NOVEL PREBIOTIC GASTROINTESTINAL-RESISTANT MATRIX, Applied Food Biotechnology, Volume (4), No (3), Year (2017-7), Pages (179-191)
 8. Aref Mohammadi , Seyed Abbas Shojaosadati , Hajar Jamshidian Tehrani , Seyed Mohammad Mousavi , Tayebeh Saleh , Alireza Chackoshian khorasani , Schizophyllan production by newly isolated fungus Schizophyllum commune IBRC-M 30213: optimization of culture medium using response surface methodology, Annals of Microbiology, Volume (68), No (1), Year (2018-1), Pages (47-62)
 9. Asma Sadat Vaziri , Iran Alemzadeh , Manouchehr Vossoughi , Alireza Chackoshian khorasani , Co-microencapsulation of Lactobacillus plantarum and DHA fatty acid in alginate-pectin-gelatin biocomposites, Carbohydrate Polymers, Volume (199), Year (2018-11), Pages (266-275)
 10. Alireza Chackoshian khorasani , Seyed Abbas Shojaosadati , Intestinal adsorption of glucose, cholesterol and bile salt by simultaneous incorporation of edible microbiosorbent and intestinal bacteria, Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, Volume (19), Year (2019-5), Pages (101119-101130)
 11. Alireza Chackoshian khorasani , Seyed Abbas Shojaosadati , Magnetic pectin-Chlorella vulgaris biosorbent for the adsorption of dyes, Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume (7), No (3), Year (2019-6), Pages (103062-103070)
 12. Shirin Pirzadeh-Naeeni , Mohammad Reza Mozdianfard , Seyed Abbas Shojaosadati , Alireza Chackoshian khorasani , Tayebeh Saleh , A comparative study on schizophyllan and chitin nanoparticles for ellagic acid delivery in treating breast cancer, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (144), No (3), Year (2020-2), Pages (380-388)
 13. Naeimeh Eghbalifam , Seyed Abbas Shojaosadati , Sameereh Hashemi-Najafabadi , Alireza Chackoshian khorasani , Synthesis and characterization of antimicrobial wound dressing material based on silver nanoparticles loaded gum Arabic nanofibers, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (155), Year (2020-7), Pages (119-130)
 14. Alireza Chackoshian khorasani , Mansour Mashreghi , Soheila Yaghmaei , Optimization of biomass and biokinetic constant in Mazut biodegradation by indigenous bacteria BBRC10061, Journal of Environmental Health Science and Engineering, Volume (12), No (98), Year (2014-1), Pages (1-7)
 15. Alireza Chackoshian khorasani , Mansour Mashreghi , Soheyla Yaghmaei , Biodegradation of heavy fuel oil by newly isolated strain Enterobacter cloacae BBRC10061: Study of unstructured kinetic models and innovative equation, Scientia Iranica, Volume (20), No (6), Year (2013-2), Pages (1929-1938)
 16. Alireza Chackoshian khorasani , Mansour Mashreghi , Soheyla Yaghmaei , Study on biodegradation of Mazut by newly isolated strain Enterobacter cloacae BBRC10061improving and kinetic investigation, Journal of Environmental Health Science and Engineering, Volume (10), No (2), Year (2013-1), Pages (1-7)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. علیرضا چکشیان خراسانی , سهیلا یغمایی , بررسی عددی مدل ریاضی فرآیند زیست درمانی گیاهی-میکروبی در ریزوسفر , اولین همایش ملی گیاه پالایی , 2012-02-16
 2. علیرضا چکشیان خراسانی , محاسبه خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلی استایرن با بکارگیری مدل ریاضی Ch , همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , 2012-05-22
 3. علیرضا چکشیان خراسانی , سهیلا یغمایی , روشی نوین برای پیش بینی و محاسبه خواص نانوذرات نیمه رسانا با بکارگیری مدل ریاضی , همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , 2012-05-22
 4. علیرضا چکشیان خراسانی , منصور مشرقی , سهیلا یغمایی , پیش بینی میزان تاثیر عوامل بهبود دهنده تجزیه زیستی مازوت توسط مدل ریاضی سه پارامتری , همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , 2012-05-22
 5. علیرضا چکشیان خراسانی , منصور مشرقی , سهیلا یغمایی , سهراب بوذرپور , جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های بومی تجزیه کننده مازوت و بررسی قدرت تجزیه کنندگی آنها , همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , 2012-05-22
 6. علیرضا چکشیان خراسانی , سید عباس شجاع الساداتی , زیست نانوکامپوزیت های پری بیوتیک برپایه نانوسلولز باکتریایی: کامپوزیت نشاسته مقاوم در دستگاه گوارش , سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند , 2016-02-07
 7. فاطمه کوهفر , علیرضا چکشیان خراسانی , سید عباس شجاع الساداتی , حذف نمک صفراوی با زیست-نانوکامپوزیت های پلی ساکاریدی , دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران , 2017-08-29
 8. نعیمه اقبالی فام , علیرضا چکشیان خراسانی , سید عباس شجاع الساداتی , سمیره هاشمی نجف آبادی , بهینه زیست نانوکامپوزیت صمغ عربی/پلی وینیل الکل/پلی-کاپرولاکتون برای پانسمان زخم , شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2019-01-19
 9. نعیمه اقبالی فام , علیرضا چکشیان خراسانی , سید عباس شجاع الساداتی , سمیره هاشمی نجف آبادی , ارزیابی خواص زیست نانوکامپوزیت صمغ عربی/پلی وینیل الکل/پلی-کاپرولاکتون برای پانسمان زخم , شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2019-01-19
 10. شبنم میری زاده , علیرضا چکشیان خراسانی , محسن نصرتی , سید عباس شجاع الساداتی , افزایش لیپید ریزجلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از کشت دو مرحله ای , شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2019-01-19
 11. شبنم میری زاده , علیرضا چکشیان خراسانی , محسن نصرتی , سید عباس شجاع الساداتی , بررسی تصفیه پساب سنتزی با استفاده از کشت نیمه پیوسته ریزجلبک کلرلا ولگاریس , شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2019-01-19
 12. شبنم میری زاده , علیرضا چکشیان خراسانی , محسن نصرتی , سید عباس شجاع الساداتی , بهینه سازی شرایط تنش زا برای افزایش تولید لیپید در ریزجلبک کلرلا ولگاریس , دومین کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران , 2019-01-29