کتابهای دکتر محمود شریعتی

فارسی

 1. نانو مکانیک و نانو مواد, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۰)
 2. طراحی فنرهای مکانیکی براساس استاندارد BS EN, تدوین و گردآوری, سال (مهر ۱۳۸۹)
 3. شناسایی و انتخاب مواد برای فنر, تدوین و گردآوری, سال (مهر ۱۳۸۰)
 4. طراحی و ساخت قالب ها به کمک کامپیوتر, ترجمه, سال (آبان ۱۳۸۲)
 5. رنگ پودری, ترجمه, سال (آذر ۱۳۸۱)
 6. سینماتیک و دینامیک ماشین, ترجمه, سال (دی ۱۳۸۷)
 7. اکستروژن ضربه ای ( فورجینگ دقیق), تالیف, سال (شهریور ۱۳۷۸)
 8. مقاومت مصالح (جلد اول), ترجمه, سال (خرداد ۱۳۹۵)
 9. تحلیل مسائل مکانیک شکست و خستگی توسط نرم افزار FRANC2D/L, ترجمه, سال (دی ۱۳۹۴)
 10. مقاومت مصالح (جلد دوم), ترجمه, سال (بهمن ۱۳۹۸)

انگلیسی

 1. ریاضیات به کمک Maple, ترجمه, Year (2004-05-21)