بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق


موارد یافت شده: 13

1 - (RPFC) جایابی و تحلیل عملکرد کنترل کننده شارش توان گردان توان گردان (چکیده)
2 - Investigating the Effects of SVC Control Parameters on the NonlinearTorsional Interaction Using Modal Series Method (چکیده)
3 - Effect of Power Losses on the Operation of Matrix Converter Based Dynamic Voltage Restorer (چکیده)
4 - بهبود قابلیت اطمینان با استفاده RPFC در شبکه های قدرت ترکیبی (چکیده)
5 - برنامه ریزی تامین انرژی یک شرکت توزیع برق در محیط مبتنی بر ریسک در حضور بارهای قابل قطع (چکیده)
6 - مدلسازی واقعی بارهای مدیریت پذیر بزرگ نمونه به منظور مدیریت بار و شرکت در برنامه های بار قابل قطع (چکیده)
7 - افزایش راندمان بویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده کاوی فازی (چکیده)
8 - محاسبه هزینه فرصت تاخیر در بهره برداری از پروژههای انتقال و فوق توزیع (خطوطها و پستها) (چکیده)
9 - Generating Unit Maintenance Scheduling for Reducing Market Power (چکیده)
10 - بررسی نحوه پیاده سازی الزامات PMBOK با استفاده از نرم افزار ERP در شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
11 - طراحی سیستم تهویه برای کابلهای فشارقوی نصب در تونل (چکیده)
12 - تحلیل عملکرد نامتعادلی ماشینهای القایی متقارن تحت شرایط نامتعادلی همزمان روتور و استاتور (چکیده)
13 - تعیین جریان مجاز کابل برای شرایط متفاوت نصب در تونل (چکیده)