بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک


موارد یافت شده: 24

1 - On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity (چکیده)
2 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پدیده تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرآیند خنک کاری پره توربین (چکیده)
3 - بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت محوری متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن (چکیده)
4 - مقایسه و تحلیل طرح های بالادست رو و طرح تفاضل مرکزی کاسپ (چکیده)
5 - بررسی و مقایسه مدلهای توربولانس ایزوتروپ و غیرایزوتروپ در پیشگویی (چکیده)
6 - تحلیل مقایسه ای با استفاده از چهار روش عددی اجزاء متناهی، اجزاء مرزی، گالرکین بدون اجزاء و احجام متناهی (چکیده)
7 - مدلسازی الاستوپلاستیک برای رشد ترک خستگی در ریل (چکیده)
8 - سیستم خودکار تشخیص عیوب جوش به کمک تبدیلات CAD و روشهای پردازش تصویر (چکیده)
9 - مدل سازی، بهینه سازی و مقایسه مدل های برتر فرآیند جوشکاری رباتیک قوسی جهت پیش بینی کیفیت مطلوب جوش (چکیده)
10 - طراحی و ساخت یک ربات بالا رونده از پله با ایمنی بالا (چکیده)
11 - شناسایی عیوب ابزار برش و سیستم درایو ماشین ابزار در عملیات فرز کاری با استفاده از محاسبات نرم (چکیده)
12 - شناسایی و تشخیص عیب سیستم فرمان الکتروهیدرولیک در وسایل نقلیه (چکیده)
13 - بررسی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری در کانالهای غیر دایروی در منطقه ورودی مرکب با رژیم جریان آرام (چکیده)
14 - ارتعاشات آزاد یک تیر چند لایه کامپوزیتی با ترک بین لایهایی (چکیده)
15 - On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity (چکیده)
16 - شبیه سازی ارتعاشات محوری عرضی و پیچشی مته (چکیده)
17 - Dynamic Modeling of Chaotic Response of Bearing Systems due to Surface Defects (چکیده)
18 - تحلیل مودال کامل یک خودرو سواری (چکیده)
19 - طراحی نرم افزار تحلیل پیچش مقاطع غیر دایره ای بر مبنای تئوری غشائی پرانتل (چکیده)
20 - بررسی پدیده آشوب در ارتعاشات غیر خطی gear rattle در گیربکس دستی اتومبیل (چکیده)
21 - ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانس های ارتعاشی تیر (چکیده)
22 - محاسبه ظرفیت باربری ستونهای دارای ترک باز لبه ای تحت بار متمرکز محوری به روش ماتریس انتقال (چکیده)
23 - کنترل فعال ارتعاشات تیرهای کامپوزیتی با استفاده از لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
24 - بررسی چگونگی بهبود معادلات رشد قطرات و نحوه تولید آزمایشگاهی آن در ورودی توربین بخار (چکیده)