بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران


موارد یافت شده: 9

1 - معماری همساز با اقلیم: بررسی راهکارهای طراحی اقلیمی در شهر تربت جام (چکیده)
2 - ارزیابی تاثیر استفاده از قیر امولسیون در بتن غلتکی روسازی بر واکنش شیمیایی سیلیس قلیا-ASR- با استفاده از آزمایش خمش نیم دایره-SCB- (چکیده)
3 - کاربرد فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز و بتن (چکیده)
4 - ارزیابی نقش عوامل مدیریتی و فرهنگی در سیستم حمل ونقل درون شهری ایلام (چکیده)
5 - ارائه الگوی نظری مولفه های تاثیرگذار بر تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (چکیده)
6 - مروری بر راهکارهای موثر در جلوگیری از پوسته شدن جداول بتنی پیش ساخته (چکیده)
7 - اثر جو ایمنی بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های تخریب ساختمانی (چکیده)
8 - تعیین همبستگی بین دانسیته، تخلخل و سرعت موج فشاری با مقاومت فشاری تک محوری در ماسه سنگهای حوضه کپه داغ (چکیده)
9 - مدلسازی احتمال حضور گونه بومی و کم نهاده انجیر در فضای سبز شهرهای خراسان بزرگ (چکیده)