بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ابن سینا


موارد یافت شده: 13

1 - رهیافت های محمد بن زکریای رازی و ابن سینا در پیشگیری و درمان هیجان حزن و اندوه (چکیده)
2 - بررسی ضرورت علی موجود در اراده انسان در فلسفه (با توجه به آرای ابن سینا) و علوم اعصاب (با نگاه به آزمایش بنیامین لیبت) و برآیند های اخلاقی آن (چکیده)
3 - بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن سینا و ملاصدرا (چکیده)
4 - بررسی معاد مقبول ابن سینا (چکیده)
5 - تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفه اروپا در قرون وسطی (چکیده)
6 - تاثیرات بی واسطه ذهن بر خارج از منظر ابن سینا، گذار به رویکرد شناختی سینوی (چکیده)
7 - چیستی دهر و سرمد و نسبت آن دو با زمان (چکیده)
8 - بررسی تطبیقی برهان امکان و وجوب ابن سینا و برهان علامت صنعتی دکارت (چکیده)
9 - سنخیت از دیدگاه غزالی و ابن سینا (چکیده)
10 - بررسی دلایل قاعده الواحد از دیدگاه ابن سینا، محقق طوسی و فخررازی (چکیده)
11 - از تعارض تا عینیت معنویت و عقلانیت در فلسفه اسلامی (چکیده)
12 - ذهن از منظر ابن سینا (چکیده)
13 - رویکردهای فلاسفه اسلامی (ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا) به نفس و دلالتهای تربیتی آن (چکیده)