بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: بهبود عملکرد


موارد یافت شده: 9

1 - بهبود عملکرد مدارس در بستر بهکارگیری تکنولوژی عملکرد انسانی (چکیده)
2 - عامل دار کردن نانولوله های کربنی با استئاریک اسید و تاثیر ضریب هدایت حرارتی آن بر عملکرد روغن ترانسفورماتور در بهبود انتقال نیرو (چکیده)
3 - بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
4 - نقش کیفیت برنامه درسی آموزش های ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی شهر مشهد) (چکیده)
5 - نقش اساسی مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات (چکیده)
6 - مربی گری: مسئله مغفول در دانشگاه ها (چکیده)
7 - بهبود عملکرد توربین بادی عمود محور با استفاده از تغییر مقاطع J شکل (چکیده)
8 - اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقص آنها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی (چکیده)
9 - نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای (چکیده)