بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: حماسه


موارد یافت شده: 10

1 - تحلیل زمینه های اجتماعی داستان بانوگشسپ در حماسه های شفاهی (چکیده)
2 - بررسی سنت های قصه خوانی- نقالی و ساختار روایی «دایره ای» در حماسه های شفاهی بنیاد (بر مبنای مطالعه تطبیقی و موردی سنت های نمایشی و ادبی) (چکیده)
3 - تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل گیری داستان های حماسی فارسی (چکیده)
4 - بررسی متن‌شناختی جایگاه سلیمان (ع) در روند تکوین حماسه‌های ایرانی (چکیده)
5 - امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در فرهنگ رضوی (چکیده)
6 - حسابداری تورمی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی در ایران و موانع اجرا ی آن (چکیده)
7 - نقش شهرداری ها در خلق حماسه اقتصادی (با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهرداری ها) (چکیده)
8 - دیوان های شعر به عنوان منابع تاریخی عصر صفوی (چکیده)
9 - امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در فرهنگ رضوی (چکیده)
10 - از مقامه تا حماسه : تأمّلی پیرامون تأثیر پذیری بدیع الزمان همدانی در مقامه بشریّه از داستان رستم و اسفندیار (چکیده)