بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: راندگی


موارد یافت شده: 11

1 - فرایندهای زمین ساخت-رسوب گذاری در البرز خاوری-ارتفاعات بینالود (چکیده)
2 - بررسی لرزه خیزی گسل توس (چکیده)
3 - رسوبگذاری در ارتباط با تکتونیک راندگیها در کوههای بینالود (چکیده)
4 - سامانه راندگی ها در کوه‌های بینالود (چکیده)
5 - اشکال ریخت زمین ساختی حاصل از فرسایش راندگی چین خورده در شمال خاوری فریمان (چکیده)
6 - تحلیل رابطه ی بین سیستم های درزه ای و گسلش راندگی در تاقدیس چشمه گیلاس، شمال غرب مشهد (چکیده)
7 - سیستم شکستگی کمربند چین خورده کپه داغ در ناحیه شمال خاور بجنورد (چکیده)
8 - تاثیر مراحل رشد تاقدیس بر سامانه ی رودخانه ای چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد) (چکیده)
9 - شرایط کرنش و ریز ساختاردانه های کوارتز در برآورد خاستگاه و شرایط دگرشکلی برگه های راندگی البرز شرقی (چکیده)
10 - تکوین زمین ساختی و مدل ساختاری پنجره زمین ساختی آق دربند (چکیده)
11 - ویژگی‌های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران (چکیده)