بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فاضلاب شهری


موارد یافت شده: 12

1 - بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیهخانه فاضلاب شهری زابل جهت کاربرد در اراضی زراعی (چکیده)
2 - پهنه بندی میزان آلودگی چاه های آب شرب شهر مشهد (چکیده)
3 - استخراج رنگدانه کلورفیل a از ریزجلبک کلرلا کشت شده در فاضلاب شهری مشهد (چکیده)
4 - ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﭘﻮﺩﺭ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﻳﻨﮕﺎ ﭘﺮﮔﺮﻳﻨﺎ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏﺧﺎﻧﮕﻲ (چکیده)
5 - ارزیابی ویژگی های پوزولانی خاکستر لجن فاضلاب شهری بر اساس استاندارد ASTM C618 (چکیده)
6 - تاثیر خاکستر لجن فاضلاب شهری به عنوان جایگزین سیمان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتن (چکیده)
7 - سناریوهای ارزیابی کیفی منابع آب اختلاط بتن (چکیده)
8 - برآورد میزان و ارزش آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از سکونتگاه‌های شهری (چکیده)
9 - بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (چکیده)
10 - قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی(مطالعه موردی شهر نیشابور) (چکیده)
11 - بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی سه گیاه علوفه‌ای سورگوم، ذرت و ارزن (چکیده)
12 - بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه و موردی: شهر نیشابور (چکیده)