بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فرصت ها


موارد یافت شده: 8

1 - شناسایی و تحلیل فرصت های توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش رضویه شهرستان مشهد (چکیده)
2 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
3 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
4 - واکاوی فرصت ها و چالش های فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاه‌های روستایی پایدار (مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) (چکیده)
5 - بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص (چکیده)
6 - بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
7 - بررسی رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش با فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
8 - صادرات گاز ایران، چالش ها و فرصت ها (با تأکید بر بازار گاز اروپا) (چکیده)