بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ABAQUS


موارد یافت شده: 16

1 - A study on the seismic soil − structure interaction of a concrete shear wall − steel frame building system with underground stories (چکیده)
2 - تحلیل رفتار شمع های انرژی در خاک های چند لایه اشباع (چکیده)
3 - مقایسه عددی رفتار چرخه ای مدل های مختلف میراگر فلزی شکاف دار (چکیده)
4 - مقایسه عددی رفتار چرخهای مدلهای مختلف میراگر فلزی شکافدار (چکیده)
5 - Calculation of Equivalent Axle Load Factor Based on Artificial Intelligence (چکیده)
6 - تحلیل سه بعدی رفتار روسازی های انعطاف پذیر تحت بارگذاری های دینامیکی (چکیده)
7 - Delamination analysis in composite root of a carbon-layer rein-forced wind turbine blade (چکیده)
8 - شبیه‌سازی سه‌بعدی اجزای محدود لوله‌های مدفون در برابر حرکات گسل معکوس (چکیده)
9 - مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در خاک در برابر حرکات گسل امتداد‌لغز (چکیده)
10 - Analytical Bending Analysis of a Circular Sandwich Plate under Distributed Load (چکیده)
11 - FEM Study of Vibrations of a Rotating Prismatic Joint (چکیده)
12 - مطالعه عددی رفتار لوله های مدفون در خاک در برابر گسل معکوس (چکیده)
13 - Predicting Cantaloupe Bruising Using Non-Linear Finite Element Method (چکیده)
14 - بررسی نقش برشگیرها در پانل های ساندویچی پیش ساخته بتنی(پانل های 3D) (چکیده)
15 - اثرات انفجار بر ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله (چکیده)
16 - An investigation ino the friction aided deep drawing using four and eight tapered segments (چکیده)