بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: گل قرمز


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی مشخصه‌های مکانیکی بتن خودتراکم حاوی گل قرمز و پودر گرانیت و مرمریت (چکیده)
2 - تأثیر قلیایی¬بودن بالای گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت بر محیط زیست (چکیده)
3 - امکان سنجی استحصال تیتانیوم از گل قرمز جاجرم با روش اسیدشویی و جدایش ثقلی (چکیده)
4 - ارزیابی عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی و مکانیکی استفاده از گِل قرمز به عنوان جایگزین سیمان و فیلر در بتن معماری-خودتراکم سفید- (چکیده)
5 - تأثیر قلیاییت گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم بر محیط زیست (چکیده)
6 - بررسی تأثیر pH، دوز جاذب و غلظت اولیه برجذب سطحی عنصر سرب از آب های آلوده توسط گوتیت و گل اخرای جزیره هرمز (چکیده)
7 - بررسی زیست محیطی پرتوزایی بوکسیت و گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم و محاسبه ی نسبت اختلاط گل قرمز برای استفاده در مصالح ساختمانی (چکیده)
8 - حذف کادمیم از محلول های آبی با استفاده از رس پیلارد (PILC) سنتز شده توسط گل قرمز تعدیل شده (MRM) و بنتونیت سدیم دار (چکیده)
9 - حذف ارسنات از محلول های آبی با استفاده از کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلارد شده (چکیده)
10 - مقایسهی قابلیت جذب سطحی عنصر سرب توسط دو جاذب گوتیت طبیعی و گل قرمز اصلاح شده از آبهای آلوده (چکیده)
11 - بررسی پرتوزایی گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم (چکیده)