بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: آرش کریمی پور


موارد یافت شده: 15

1 - بررسی مقایسه ای تأثیر میراگرهای اصطکاکی-دورانی، ویسکوالاستیک، TADASبر پاسخ لرزها ی سازه ها (چکیده)
2 - بررسی رفتار فیزیکی بتن دارای الیاف پلی پروپیلن و سنگدانه بازیافتی (چکیده)
3 - بررسی اثر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر رفتار بتن های سنگدانه ی بازیافتی (چکیده)
4 - تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر بتن سنگدانه ی بازیافتی (چکیده)
5 - رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با آرماتور پلیمری و الیاف هیبریدی (چکیده)
6 - Improved bending behaviour of steel fibres recycled aggregate concrete beams with a concrete jacket (چکیده)
7 - بررسی تاثیر الیاف فولادی بر گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد (چکیده)
8 - بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
9 - Shear behaviour of concrete beams with recycled aggregate and steel fibres (چکیده)
10 - Three stress-based triangular elements (چکیده)
11 - بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
12 - تأثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصله (چکیده)
13 - Experimental study on the flexural behaviour and ductility ratio of steel fibres coarse recycled aggregate concrete beams (چکیده)
14 - بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
15 - بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)