بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: لیلی فاتح بهاری


موارد یافت شده: 11

1 - On certain Neocomian – Aptian calcareous algae in the West of Kopet Dagh (NE-Iran) – Systematics and compared biogeography, focusing on Dasycladales (چکیده)
2 - Diagenetic features, stable isotope and dolomitization of the Lower Cretaceous carbonate rocks in west Kopet-Dagh Basin, Northeast Iran (چکیده)
3 - فرایندهای دیاژنتیک و ژئوشیمی ایزوتوپی دولومیت های توالی رسوبی کرتاسه پایینی در برش چمن بید (غرب حوضه رسوبی کپه داغ) (چکیده)
4 - Factors influencing on formation of chalk-marl couplets in Turonian-Santonian succession, Kopet-Dagh basin, NE Iran (چکیده)
5 - حضور میکروارگانیسم های قشر ساز Bacinella irregularis-Lithocodium aggregatum در رسوبات کرتاسه پائینی غرب حوضه کپه داغ و نقش آن در تفسیر شرایط محیط دیرینه (چکیده)
6 - ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در سنگ آهکهای گل سفیدی و ارتباط آن با شکوفایی فیتوپلانکتون ها؛ مثالی از سازند آبدراز در حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
7 - تاریخچه دیاژنز زوج لایه های گل سفید – مارن در سازند آب دراز، شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
8 - سیکلواستراتیگرافی سازند آب دراز در خاور حوضه کپه داغ و تأثیر چرخه هاى میلانکوویچ (چکیده)
9 - مطالعه ی چرخه های میلانکوویچ در رسوبات (چکیده)
10 - ایکنوفاسیس اسکولیسیا و بررسی حفظ شدگی آن در رسوبات گل سفیدی سازند آب دراز- برش چینه شناسی پادها (چکیده)
11 - تنوع کانی شناسی واحد های گل سفید (chalk) سازند آب دراز در برش حمام قلعه (چکیده)