بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی فتحی


موارد یافت شده: 10

1 - اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
2 - نقش آموزش تلقینی در پیشرفت تحصیلی درس ادبیات فارسی دوره ی متوسطه (چکیده)
3 - نقش آموزش تلقینی در پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی (چکیده)
4 - مقایسه­ ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری گروهی و درمان شناختی­ رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
5 - مقایسه ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
6 - The Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal Sense of coherence and social phobia in collage students (چکیده)
7 - Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal coherence and mental health of student (چکیده)
8 - اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی (چکیده)
9 - اثر بخشی آموزش تکنیک های آرام سازی بر کاهش استرس و بهبود بیماری روان تنی دانشجویان مشهد (چکیده)
10 - استفاده از روشهای تعاملی در طراحی شبکه لجستیک معکوس با در نظر گرفتن ملاحظات کارایی زیست‌محیطی (چکیده)