بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Sharifi


موارد یافت شده: 31

1 - Role of AGAMOUS Gene in Increasing Tepals of Amaryllis (چکیده)
2 - Expressed cellobiohydrolase enzyme of Thermobifidia fusca in Pichia pastoris as host can act on cotton substrate (چکیده)
3 - In vitro propagation and callus induction of medicinal endangered plant meadow rue (Thalictrum minus L.) for producing berberine (چکیده)
4 - A study of poetics in Coleman Barks’ translations of Rumi (چکیده)
5 - انتقال ژن gus به گیاه زینتی Begonia soli-mutata (چکیده)
6 - بررسی تأثیر محیط کشتها و تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کشت تک گره گیاه پپینو ( Solanum muricatum Aiton ( در شرایط کشت بافت (چکیده)
7 - Effect of some priming methods on germination and vegetative parameters of pepino (Solanum muricatum Aiton) (چکیده)
8 - EFFECT OF ROOTING MEDIUM, CUTTING TYPE AND AUXIN ON ROOTING OF PEPINO (SOLANUM MURICATUM AITON) CUTTING (چکیده)
9 - تصویر مولانا در آمریکا: مطالعه موردی «رومی اصل» اثر کلمن بارکس (چکیده)
10 - اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده رقم ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker f.) (چکیده)
11 - Indirect regeneration from cotyledonary explants of watermelon (Citrullus lanatus) at in vitro culture (چکیده)
12 - In Vitro Regeneration of Watermelon Seed Segments (چکیده)
13 - Double flower formation in Tricyrtis macranthopsis is related to lowexpression of AGAMOUS ortholog gene (چکیده)
14 - بهینه سازی کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
15 - The behavior of tillage tools with acute and obtuse lift angles (چکیده)
16 - تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش (چکیده)
17 - Disinfecting Effects of Nano Silver Fluids in Gerbera (Gerbera jamesonii) Capitulum Tissue Culture (چکیده)
18 - Carnation Etched Ring Virus Elimination Through Shoot Tip Culture (چکیده)
19 - بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس ( Lavandula angustifolia Mill ) (چکیده)
20 - مقایسه محیط کشت جامد و مایع در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم PradoAquila Kgr (چکیده)
21 - Identification of Safflower as a fraud in commercial Saffron using RAPD/SCAR (چکیده)
22 - بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه هایCitrullus Lanatus L.با استفاده از تیمارهای هورمونیBA,LAAدر شرایط Invitro (چکیده)
23 - بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA،Kin ، NAA و IBA بر باززایی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) درشرایط In Vitro (چکیده)
24 - بررسی جوانه زنی بذور هندوانه (Citrullus lanatus) در شرایط این ویترو (چکیده)
25 - A Comparison of Two Selectable Marker Gene Systems Used in the Transformation of Chickpea (Cicer arietinum L (چکیده)
26 - In Vitro Culture of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Focusing on the Problem of Vitrification (چکیده)
27 - using tabu-search algorithm for multi-objective planing in flexible manufacturing system (چکیده)
28 - Simultaneous job scheduling and tool replacement based on tool reliability by proposed Tabu-SA algorithm (چکیده)
29 - برنامه‌ریزی ترکیبی توالی قطعات و تعویض ابزار براساس قابلیت اطمینان ابزار به کمک الگوریتم‌های‌تکاملی (چکیده)
30 - بررسی تحمل ارقام سویا به علف کش گلایفوسیت (چکیده)
31 - عکس العمل ژنوتیپ های سویا (Glycine max (L) Merr ) به علفکش متری بیوزین (چکیده)