بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Azadeh Karimi


موارد یافت شده: 43

1 - بررسی ارتباط عوامل جمعیت شناسی با درک خدمات اکوسیستمی (چکیده)
2 - نگاهی اجمالی بر فرصت‌ها و چالش‌های اکوتوریسم در ایران (چکیده)
3 - بررسی کاربرد انواع روش های ارزیابی اثرات فعالیت های انسانی بر محیط زیست (چکیده)
4 - Assessing spatio-temporal patterns of human-wildlife conflicts in a human-dominated landscape: a case study from Iran (چکیده)
5 - Environmental Impacts and Social Cost of Non-Renewable and Renewable Energy Sources: A Comprehensive Review (چکیده)
6 - ارزیابی شدت خطر بیابان‏زایی و اثر آن بر کاهش پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار، استان خراسان رضوی (چکیده)
7 - Spatial conservation prioritization for locating protected area gaps in Iran (چکیده)
8 - اثرات شهر نشینی و فعالیت های انسانی بر محیط زیست شهری (چکیده)
9 - ارزیابی میزان مشارکت مردمی در کاهش آلودگی هوا و عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی: منطقه یک شهر مشهد) (چکیده)
10 - مروری بر عوامل تهدید کننده اکوسیستم های کوهستانی (چکیده)
11 - طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی فضاهای سبز شهری (چکیده)
12 - بررسی سیستماتیک مدل‌های رگرسیون کاربری اراضی برای ذرات معلق (چکیده)
13 - Service Quality Assessments of Cultural Heritage Sites by Residents and Tourists: Application of Four Complementary IPA Techniques (چکیده)
14 - نقش مشارکت مردمی در مدیریت تعارض بین انسان و حیات وحش (چکیده)
15 - کاربرد مدل های مکانی رگرسیون کاربری اراضی در بررسی عوامل مؤثر بر انتشار ذرات معلق موجود در هوا (چکیده)
16 - بررسی معضلات گردشگری بیش از حد و ارائه راهکار های آن (چکیده)
17 - ارائه رهیافتی جامع به منظور دستیابی به آموزش اثربخش محیط ‌زیست (چکیده)
18 - مدل‌سازی بوم شناختی مطلوبیت سرزمین برای حفاظت از پستانداران بزرگ جثه در معرض تهدید(مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
19 - Assessing the diversity and evenness of ecosystem services as perceived by residents using participatory mapping (چکیده)
20 - بررسی اثر تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر بیابان زایی منطقه حفاظت شده شیراحمد سبزوار (چکیده)
21 - مناطق تحت حفاظت شهری: تلفیق رویکردهای حفاظت و توسعه پایدار شهری (چکیده)
22 - تبیین ضرورت و راهبردهای اجرایی حفاظت و توسعه طبیعت شهری برای مقابله با پدیده جزایر گرمایی شهری (چکیده)
23 - بازمفهوم پردازی الگوی اکوتوریسم پایدار مبتنی بر مشارکت مردمی (چکیده)
24 - مناطق تحت حفاظت مرزی؛ بررسی فرصتها و چالشها (چکیده)
25 - Evaluating social perceptions of ecosystem services, biodiversity, and land management: Trade-offs, synergies and implications for landscape planning and management (چکیده)
26 - Modeling land cover change dynamic using a hybrid model approach in Qeshm Island, Southern Iran (چکیده)
27 - Assessing national human footprint and implications for biodiversity conservation in Iran (چکیده)
28 - ارزیابی چند معیاره سرزمین به منظور شناسایی زیستگاه های مطلوب کاراکال Caracal caracal در خراسان رضوی (چکیده)
29 - معیار های محیط زیستی و توسعه پایدار (چکیده)
30 - Assessing the effects of social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
31 - Understanding the effects of different social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
32 - Planning for the future: combining spatially-explicit public preferences with tenure policies to support land-use planning (چکیده)
33 - Assessing multiple approaches for modelling land-use conflict potential from participatory mapping data (چکیده)
34 - A social-ecological approach to land-use conflict to inform regional and conservation planning and management (چکیده)
35 - Methods and participatory approaches for identifying social-ecological hotspots (چکیده)
36 - استفاده از انرژی نیروگاه بیوگاز مشهد در راستای حفاظت از محیط زیست (چکیده)
37 - مطالعه بیومتری و بوم شناسی اردک نوک پهن (Anas clypeata) در تالاب گمیشان (چکیده)
38 - مطالعه اکولوژی و بیولوژی زاغی در شمال کشور (چکیده)
39 - بررسی تجمع فلزات سنگین کروم، کادمیوم، آهن، مس و روی در برخی اندام های باکلان بزرگ تالاب انزلی (چکیده)
40 - تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر تجربه تفرجی در تفرجگاه های استان گیلان (چکیده)
41 - مکانیابی اکوتوریسم در مناطق ساحلی شرق گیلان با استفاده از GIS (چکیده)
42 - مکانیابی اکوتوریسم در مناطق ساحلی شرق گیلان با استفاده از GIS (چکیده)
43 - بررسی تجمع فلزات سنگین کادمیوم، کروم، مس، روی و آهن در برخی اندام های باکلان بزرگ در تالاب انزلی (چکیده)