بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fereshteh Hosseini


موارد یافت شده: 12

1 - The origin of experimental regioselectivity in ring-closing reaction of pyrido[1,2-e]purine systems and comparison of the aromaticity character of probable products: a mechanistic study based on DFT insights (چکیده)
2 - Nitronium salts as mild and inexpensive oxidizing reagents toward designing efficient strategies in organic syntheses; A mechanistic investigation based on the DFT insights (چکیده)
3 - In Vitro Evaluation of Antimold Activity of Annatto Natural Dye and Its Effects on Microbial, Physicochemical, and Sensory Properties of Bread (چکیده)
4 - مقایسه کارایی آنتی اکسیدانی کورکومین زردچوبه با آنتی اکسیدان های طبیعی و سنتزی در سیستم مدل غذایی (روغن سویا) (چکیده)
5 - روش های شناسایی و ردیابی فراورده های غذایی تراریخته با رویکرد ایمنی در بیوتکنولوزی (چکیده)
6 - تولید فیلمهای خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنها (چکیده)
7 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی کورکومین در ماکارونی (چکیده)
8 - ارزیابی کارایی کورکومین در اصلاح ویژگیهای کالریمتریک ماکارونی (چکیده)
9 - تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیائی و حسی آبلیمو (چکیده)
10 - Application of ultrasonic technique for optimization of inulin extraction conditions from burdock root(Arctium lappa (چکیده)
11 - پلی هیدروکسی آلکانوات ها جایگزین های قلبل تجزیه بیولوژیکی برای پلاستیک ها (چکیده)
12 - بررسی ایمنی استفاده از PET در صنعت بسته بندی مواد غذائی (چکیده)