بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahdis Ghavidel


موارد یافت شده: 12

1 - Genotyping of Mycobacterium tuberculosis complex isolated from humans and animals in northeastern Iran (چکیده)
2 - Introducing the Best Six Loci in Mycobacterial Interspersed Repetitive Unit-Variable-Number Tandem Repeat (MIRU-VNTR) Typing for Mycobacterium TuberculosisGenotyping (چکیده)
3 - Isolation and genotyping of Clostridium perfringens isolated from healthy and diarrheic dogs in Iran (چکیده)
4 - Isolation of Clostridium Difficile and Molecular Detection of Binary and A/B toxins in Feces of dogs (چکیده)
5 - Isolation and genotyping of Clostridium perfringens isolated from healthy and diarrheic dogs- A human health public risk (چکیده)
6 - Isolation of Clostridium Difficile and Molecular Detection of Binary and A/B toxins in Feces of dogs- An exposure source for infection in human (چکیده)
7 - Comparison of the Salmonella isolates from domestic animals and poultry, by ERIC PCR and Antibiotic Resistance Analysis (چکیده)
8 - بررسی ارتباط ژنتیکی با مقاومت آنتی بیوتیک درجدایه های سالمونلا با منشأ در ﺩﺍمهای ﺍهلی (چکیده)
9 - سروتایپینگ، آنتی بیوگرام تایپینگ ومولکولارتایپینگ سالمونلاهای جدا شده از ماکیان استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
10 - گزارش بالینی استئوسارکومای فیبروبلاستیک استخوان پیشانی در یک قلاده سگ نژاد کوچک (چکیده)
11 - آلرژی وایمونولوژی در درماتوفیتوزیس (چکیده)
12 - Epidemiology of human and animal hydatidosis in Iran (چکیده)