بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoud Darabi


موارد یافت شده: 12

1 - تربۀ مزه کردن برندهای متفاوت ماءالشعیر در بین ورزشکاران دونده از دیدگاه بازاریابی عصبی (چکیده)
2 - طراحی مدل مدیریت بهره‌وری در ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با رویکرد ارتقای نظام پاسخگویی (چکیده)
3 - تحلیل پیشران‎‌‌های موثر در توسعه صنعت ورزش با استفاده از رهیافت آینده پژوهی (چکیده)
4 - شناسایی عوامل موثر بر طراحی نوآورانه پوسترهای ورزشی (چکیده)
5 - شناسایی و اولویت بندی شاخص های توسعه ورزش همگانی در کشورهای منتخب (ایران، عراق، افغانستان) (چکیده)
6 - تحلیل محتوای کمی و روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران (چکیده)
7 - Identify important factors in the design of sports product packaging from the perspective of experts (چکیده)
8 - Identify important factors in the design of sports product packaging from the perspective of experts (چکیده)
9 - مروری بر وضعیت ورزش همگانی در دوران پاندمی کووید 19 (چکیده)
10 - Scenario Planning of the Future of Sports Tourism Industry in Mashhad (چکیده)
11 - توسعه ی برند ورزشی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR( مطالعه موردی باشگاه پدیده شهر خودرو( (چکیده)
12 - شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان از مصرف‏ کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی (چکیده)