بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Morteza Anbarsooz


موارد یافت شده: 21

1 - Numerical Investigation of Tsunami Wave Generation Using a Piston-Type Wavemaker (چکیده)
2 - Geometry Effects of an Oscillating Wave Surge Converter on its Energy Absorption (چکیده)
3 - ENERGY ABSORPTION OF FULLY NON-LINEAR IRREGULAR WAVE BY BRISTOL CYLINDER WAVE ENERGY CONVERTER (چکیده)
4 - NUMERICAL SIMULATION OF FULLY NON-LINEAR IRREGULAR WAVE BY FLAP TYPE WAVE MAKER (چکیده)
5 - A three dimensional simulation of a rubber curing process considering variable order of reaction (چکیده)
6 - Numerical simulation of a submerged cylindrical wave energy converter (چکیده)
7 - Improving Power Plant Efficiency using Water Droplet Injection in Air Condensers (چکیده)
8 - Fully nonlinear viscous wave generation in numerical wave tanks (چکیده)
9 - جریان لغزشی حول ذرات کروی میکرونی در اعداد رینولدز متوسط (چکیده)
10 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی اثر استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی گرمائی بر بهبود راندمان بخاری های گاز سوز (چکیده)
11 - Slip flow over micron-sized spherical particles at intermediate Reynolds numbers (چکیده)
12 - Experimental comparison of the ability of Dalton based and similarity theory correlations to predict water evaporation rate in different convection regimes (چکیده)
13 - بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت در حضور چرخش داخلی قطره (چکیده)
14 - Blade curve influences on the performance of Savonius rotors: experimental and numerical (چکیده)
15 - بهینه سازی بخاری گاز سوز خانگی با استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی (چکیده)
16 - مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی جریان و احتراق داخل بویلر (چکیده)
17 - BLADE CURVE INFLUENCES ON PERFORMANCE OF SAVONIUS ROTORS: EXPERIMENTAL AND NUMERICAL (چکیده)
18 - ارائه راهکارهای مختلف جهت افزایش عمر لاینر و جلوگیری از سوختگی آن (چکیده)
19 - Improving Power Plant Efficiency using Water Droplet Injection in Air Condensers (چکیده)
20 - بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت (چکیده)
21 - Effects of slip and Marangoni convection on single fuel droplet heat-up in the presence of thermal radiation (چکیده)