بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: hoda bavi


موارد یافت شده: 12

1 - الگوی رفتاری عناصر نادر خاکی در سامان ههای مختلف رسوبی معدن مس درآلو : کاربردی در جهت مطالعات زیست محیطی (چکیده)
2 - بررسی تغییرات کانی شناسی رسوبات متاثر از معدن مس درآلو، جنوب کرمان: کاربردی جهت مطالعات زیست محیطی (چکیده)
3 - ارزیابی تغییرات کانی شناسی رسوبات متأثر از معدن مس درآلو، جنوب کرمان: کاربردی جهت مطالعات زیست محیطی (چکیده)
4 - Spatial dispersion hot spots of contamination and human health risk assessments of PTEs in surface sediments of streams around porphyry copper mine, Iran (چکیده)
5 - سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیت های سازند درنجال در شرق و جنوب شرقی زرند- شمال غرب کرمان (چکیده)
6 - پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیتهای درشت بلور سازند پادها در ارتفاعات درنجال واقع در شمال طبس: کاربردی برای ساز و کار تشکیل (چکیده)
7 - کاربرد کاتدولومینسانس، ایزوتوپ های پایدار و سیالات درگیر برای شناسایی و تفسیر انواع دولومیت های سازند پادها واقع در بلوک طبس، ایران مرکزی (چکیده)
8 - چینه نگاری سکانسی نهشته های کربناته سازند درنجال (کامبرین پسین) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان: کاربردی برای جغرافیای دیرینه (چکیده)
9 - Comparison of Tidalites in Siliciclastic, Carbonate, and Mixed Siliciclastic-Carbonate Systems: Examples from Cambrian and Devonian Deposits of East-Central Iran (چکیده)
10 - پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند درنجال در منطقه زرند- شمال غرب کرمان (چکیده)
11 - مقایسه مجموعه رخساره ای نهشته های کامبرین پسین در ایران مرکزی (ناحیه کرمان) و البرز مرکزی (چکیده)
12 - رخساره ها و محیط رسوبگذاری نهشته های کامبرین پسین (هم ارز سازند درنجال) واقع در شرق و جنوب شرق زرند، کرمان (چکیده)