بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: kamal kolasangiani


موارد یافت شده: 17

1 - بررسی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی از نوع SS316L تحت بارگذاری پیچشی خالص (چکیده)
2 - Experimental Investigation on Fatigue Evaluation of Orthopaedic Locking Compression Plate (چکیده)
3 - Ratcheting progress at notch root of 1045 steel samples over asymmetric loading cycles: Experiments and analyses (چکیده)
4 - Local ratcheting behavior in notched 1045 steel plates (چکیده)
5 - Ratcheting assessment of notched steel samples subjected to asymmetric loading cycles through coupled kinematic hardening-Neuber rule (چکیده)
6 - Numerical and Experimental Study on Ratcheting Behavior of Plates with Circular Cutouts under Cyclic Axial Loading (چکیده)
7 - بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای گشودگی دایره¬ای از جنس فولاد Ck45 (چکیده)
8 - A new species of Ligyra Newman from Roraima, Brazil (Diptera, Bombyliidae, Anthracinae) (چکیده)
9 - Cyclic behavior of SS316L cylindrical shells under pure torsional load: An experimental investigation (چکیده)
10 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته‌های جدار نازک فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری خمش خالص تناوبی (چکیده)
11 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل های استوانه ای فولادی ضد زنگ SS304L تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری (چکیده)
12 - مطالعه ی تجربی رفتار نرم شوندگی پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابجایی-کنترل (چکیده)
13 - تأثیر نانوذرات صلب سیلیس بر قابلیت جذب انرژی سازه های قوطی شکل جدار نازک (چکیده)
14 - Prediction of forming limit curves (FLD, MSFLD and FLSD) and necking time for SS304L sheet using finite element method and ductile fracture criteria (چکیده)
15 - واکاوی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته های استوانه ای فولادی یک سرگیردار تحت بارگذاری خمشی و مرکب(خمشی-پیچشی) تناوبی (چکیده)
16 - Experimental study of SS316L cantilevered cylindrical shells under cyclic bending load (چکیده)
17 - Study on buckling of steel cylindrical shells with an elliptical cutout under combined loading (چکیده)