بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: masoud monazzami borhani


موارد یافت شده: 10

1 - The effect of store image and perceived risk on purchase center in Iran intention in Kian Hypermarket (چکیده)
2 - بررسی نقش استراتژی های بازرگانی بر عملکرد شرکت های تولیدی (چکیده)
3 - بررسی مفاهیم و ارائه راهکارهایی کاربردی برای ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی (چکیده)
4 - مروری بر ادبیات، مفاهیم و عوامل موثر بر تفکر استراتژیک (چکیده)
5 - بررسی تاثیر مدیریت دانش و ابعاد ساختار سازمانی بر نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری مشهد مقدس) (چکیده)
6 - Investigating the factors affecting the relationship marketing (Case Study: Insurance industry in Khorasan Razavi province) (چکیده)
7 - بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک برند در رابطه مشتری گرایی و رقیب گرایی بر توسعه محصول جدید (چکیده)
8 - تعیین اثر گذاری کیفیت عملکردی و تجربه اقتصادی در بروز ادراک و تمایل به خرید خدمات اینترنت پرسرعت (چکیده)
9 - بررسی تاثیر استراتژی های تمرکز و تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط قابلیت های بازاریابی و قابلیتهای تکنولوژی (چکیده)
10 - Examining the role of knowledge management on organizational performance with considering mediating role of market orientation and innovation (چکیده)