بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohammad arghabaei


موارد یافت شده: 11

1 - The Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal Sense of coherence and social phobia in collage students (چکیده)
2 - Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal coherence and mental health of student (چکیده)
3 - اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی (چکیده)
4 - اثربخشی شناخت درمانی بک بر خودکارآمدی دانش آموزان (چکیده)
5 - اثر بخشی درمان مثبت گرا بر مولفه های روانی مثبت و بیماری روان تنی (چکیده)
6 - اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر کنترل حملات وحشت زدگی (چکیده)
7 - اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی مبتلایان به فرسودگی شغلی (چکیده)
8 - اثر بخشی آموزش تکنیک های آرام سازی بر کاهش اضطراب و بهبود بیماری روان تنی دانشجویان مشهد (چکیده)
9 - اثر بخشی آموزش تکنیک های آرام سازی بر کاهش استرس و بهبود بیماری روان تنی دانشجویان مشهد (چکیده)
10 - Effectiveness of cognitive hypnotherapy internal coherence and the mental health of students (چکیده)
11 - اثربخشی هیپنوتراپی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)