بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: zahra soleymani


موارد یافت شده: 9

1 - Analysis of the Impact of Environmental Unsustainability on Social Unsustainability in Iran: Tensions and Social Damages Caused by Drought in Rural Areas (چکیده)
2 - استخراج تجربیات بیادماندنی گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان‌های مشهد، نیشابور و طرقبه‌شاندیز) (چکیده)
3 - Testicular germ cell tumors: Genomic alternations and RAS-dependent signaling (چکیده)
4 - شناسایی و تحلیل اثرات مهاجرت های بازگشتی بر بازساخت سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (چکیده)
5 - تحلیل تاثیر انتظارات از دولت بر تمایل به اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان نیشابور) (چکیده)
6 - A phenomenological study of the learning experience of children in rural tourism destinations (چکیده)
7 - ارزیابی ظرفیت تحمل محیط در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای کنگ) (چکیده)
8 - The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County) (چکیده)
9 - تحلیل موانع و مشکلات دریافت وام های خوداشتغالی در نواحی روستایی (مطالعه مورد: دهستان طاغنکوه شمالی) (چکیده)