بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران


موارد یافت شده: 15

1 - تعریف شاخص ریسک بهره‌برداری به منظور اولویت‌بندی طرح‌های توسعه شبکه فوق توزیع (چکیده)
2 - RLS based adaptive IVT2 fuzzy controller for uncertain model of inverted pendulum (چکیده)
3 - Leaky wave antenna based on Quasi-TEM mode of substrate integrated waveguide (چکیده)
4 - بهره گیری نیروگاه های بادی از قراردادهای مالی به منظور افزایش سود و کاهش ریسک (چکیده)
5 - Optimal distribution of Electric Vehicle Types for Minimizing Total CO2 Emissions (چکیده)
6 - موجبر پلاسمونی هیبریدی با سطح موثر مد بهبود یافته (چکیده)
7 - Analytical modeling of potential distribution in trigate SOI MOSFETs (چکیده)
8 - Analysis of Radio Frequency and Stability Performance on Double-Gate Extended Source Tunneling Field-Effect Transistors (چکیده)
9 - Analysis of radio frequency and stability performance on double-gate extended source tunneling field-effect transistors (چکیده)
10 - دیسپچ تقاضا ابزا ری برای مدیریت عدم قطعیت ناشی از واحدهای برق بادی (چکیده)
11 - بهره بردا ری یکپارچه شبکه گاز و برق با در نظر گرفتن سوخت جایگزین (چکیده)
12 - پخش بار شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم شب تابها (چکیده)
13 - افزابش کارایی الگوریتم برش بزیر در تعیین ناحیه روشن شده رویه های نربز برای محاسبه سطح مقطع راداری اجسام هادی بزرگ (چکیده)
14 - Leaky Wave Antenna Based on Quasi-TEM Mode of Substrate Integrated Waveguide (چکیده)
15 - Development of a Dual Band Circularly Polarized Mircostrip Patch and Semi-Hexagonal SIW Cavity Hybrid Antenna (چکیده)