بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران


موارد یافت شده: 13

1 - شناسایی آر اِن اِ های کوچک تولید شده در پاسخ به آلودگی ویروئید پنج مرکبات در گیاهان گوجه فرنگی (چکیده)
2 - بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک علیه\'Candidatus Phytoplasma phoenicium\' (چکیده)
3 - تعیین توالی کامل و خصوصیات مولکولی آر ان ا یک جدایه ایرانی ویروس برگ باد بزنی مو (چکیده)
4 - در پروانش Candidatus Phytoplasma phoenicium استفاده از هورمون های گیاهی در به گشت علایم (چکیده)
5 - واکنش تابعی و تداخل سن شکارگر Anthocoris minki Dohrn 1860 (Hem.: Anthocoridae) روی پسیل زبان گنجشک Psyllopsis repens loginova 1963 (Hem.: Psyllidae) (چکیده)
6 - بررسی اثر بازدارندگی اسانس های گیاهی بر مراحل لاروی و تخم نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica (چکیده)
7 - شناسایی گونه های جنس Helicotylenchus از باغات مرکبات شمال استان خوزستان (چکیده)
8 - گزارش گونه های نماتد مولد زخم ریشه در باغات مرکبات شهرستان دزفول و اندیمشک (چکیده)
9 - آزمون TaqMan Real-Time PCR برای شناسایی سریع Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
10 - بررسی روابط تبارشناختی سه خانواده از بالریشکداران (Insecta: Thysanoptera) براساس صفات ریختی (چکیده)
11 - بررسی توانایی آنتاگونیستی چند جدایه Pseudomonas spp. در کنترل بیماری شوره سیاه سیب زمینی (چکیده)
12 - بررسی اثر برخی سودومونادهای جدا شده از فیلوسفر درختان میوه هسته دار علیه باکتری Pseudomonas syringae عامل شانکر (چکیده)
13 - انتقال سازه بیانی pCaPR10 حامل پروموتر القائی ژن PR-10 نخود به سویه LBA4404 اگروباکتریوم و تایید مولکولی آن (چکیده)