بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها


موارد یافت شده: 13

1 - ارائه مدل ریاضی برای چیدمان دو ردیفه چند سطحی (چکیده)
2 - انتخاب استراتژی بازاریابی به وسیله درخت جستجوی مونت کارلو (چکیده)
3 - Modeling and Optimization of EDM process parameters for Inconel 718 super alloy parts using regression modeling based on design of experiments approach and simulated annealing algorithm (چکیده)
4 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان‌های پروژه محور مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها (چکیده)
5 - ارائه ی چارچوبی جامع جهت ارزیابی آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه در مناطق شهری (چکیده)
6 - بررسی تاثیر کیفیت استراحت بر کاهش خستگی ناشی از بار کاری (چکیده)
7 - رتبه‌بندی و تحلیل شکست سیستم روانکاری ماشین CNC مبتنی بر تکنیک FFMEA (چکیده)
8 - مدلسازی ریاضی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 با بهره گیری از رویکرد تاگوچی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
9 - استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه سازی ناحیه متاثر از حرارت در فرآیند جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
10 - برنامه ریزی بهینه تولید و مصرف روزانه در یک ریز شبکه با مولدهای گازی (چکیده)
11 - A branch and bound heuristic algorithm to solve project portfolio selection problem under reinvestment strategy (چکیده)
12 - Reduction of Tool Wear in EDM Process Using Statistical Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
13 - بهره گیری از رویکرد دترمینان بهینه و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)