بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آموزش ضمن خدمت


موارد یافت شده: 10

1 - توسعه رهبری آموزشی: الگوها، روش ها و اثرات توسعه حرفه ای مدیران مدارس (چکیده)
2 - نقش محیط های حرفه ای کارکنان در برنامه ریزی توسعه حرفه ای آنان (چکیده)
3 - ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
4 - گزارشی از عملکرد و فعالیتهای انجام شده در واحد آموزش و ارتباطات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5 - بازآموزی کتابداران راهی برای تحقق برنامه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی (چکیده)
6 - اصلاح مقررات و بهبود ساختار آموزش ضمن خدمت راهکاری برای توسعه حرفه ای معلمان (چکیده)
7 - شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها (چکیده)
8 - نقش کیفیت برنامه درسی آموزش های ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی شهر مشهد) (چکیده)
9 - شناسایی چالش‌های برون‌سپاری آموزش کارکنان ضرورتی فروگذاره در سازمان‌ها (چکیده)
10 - راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها (چکیده)