بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: عربستان


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ (چکیده)
2 - ارائه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب (چکیده)
3 - تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی ایران، نروژ و عربستان (چکیده)
4 - بررسی آماری و همدیدی گردوغبار در جنوب غرب آسیا (چکیده)
5 - امکان سنجی حل و فصل اختلافات در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک (چکیده)
6 - دیگری فراملی و انسجام دولت و ملت در ایران (مطالعه موردی: دوره جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
7 - روش های پیاده سازی مالیاتهای اسلامی در قوانین مالیاتی عصر حاضر،مطالعه موردی: زکات در مالزی و عربستان (چکیده)
8 - بررسی نقش گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه در وقوع توفان های گردوغباری تابستانه در جنوب غرب ایران (چکیده)
9 - بررسی نقش گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه در وقوع طوفان های گردوغباری تابستانه در جنوب غرب ایران (چکیده)
10 - تحلیل سینوپتیکی ماهیت سامانه های کم فشار سودانی (مطالعه موردی: توفان دسامبر 2001) (چکیده)
11 - بررسی سینوپتیکی تاثیر سامانه های کم فشار سودانی در وقوع بارش های سیل زا در ایران (چکیده)