بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فضیلت


موارد یافت شده: 14

1 - کارگزاران و حوزه‌های اخلاق در سیاست (چکیده)
2 - سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادی (چکیده)
3 - اثر پیوندهای بین فردی بر سلامت روانی با نقش واسط فضیلت سازمانی ادراکی -موردمطالعه: بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس- (چکیده)
4 - تحلیل ماهیت عدالت در عرصه اخلاق با تاکید بر آرای ابن سینا (چکیده)
5 - معرفت‌شناسی فضیلت محور و مساله توجیه (چکیده)
6 - ارائه‌ی مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محور (چکیده)
7 - واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محور (چکیده)
8 - نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قران و حدیث (چکیده)
9 - تعالی اخلاق حرفه ای در تدریس از منظر دیوید کار و علامه طباطبائی (چکیده)
10 - اخلاق مبتنی بر فضیلت:‌مکملی برای کدها و اصول اخلاقی در پژوهش های تربیتی (چکیده)
11 - بایسته‌های شهر مطلوب در آرمان شهر اسلامی (چکیده)
12 - مقایسه آموزه های اخلاقی شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا (چکیده)
13 - مقایسه مفاهیم سعادت و فضیلت در دیدگاه ارسطو و علامه طباطبایی و دلالت های آن بر نقش مربیان در تربیت اخلاقی (چکیده)
14 - تربیت اخلاقی فضیلت‌گرا از منظر دیوید کار (چکیده)