بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مجلات


موارد یافت شده: 13

1 - راهنمای مجله های الکترونیکی رایگان در اینترنت (چکیده)
2 - مسئله شناسی؛ از پُوپِر تا چهار مجله برتر حسابداری: الگویی برای نقطه آغاز رساله-های دوره دکترا در سبک رئالیسم انتقادی (چکیده)
3 - زمینه های توانمندسازی جامعه از طریق پرورش خلاقیت کودکان با رویکردی بر نقش مجلات کودک (چکیده)
4 - سوء‌رفتاری علمی به نام مقاله‌سازی (چکیده)
5 - پاسخ به یک فرضیه آزمون نشده: ناآگاهی محققان دلیل گرایش به مجلات نامعتبر (چکیده)
6 - مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبان (چکیده)
7 - موضوعات نشریه های الکترونیکی خریداری شده چه موضوعاتی را پوشش می دهند؟ (چکیده)
8 - سئله شناسی؛ از پُوپِر تا چهار مجله برتر حسابداری: الگویی برای نقطه آغاز رساله-های دوره دکترا در سبک رئالیسم انتقادی (چکیده)
9 - بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی دو دهه اخیر (چکیده)
10 - مقایسه MCQ با JIF2 و JIF5 برای مجلات ریاضی (چکیده)
11 - بررسی کیفیت ساختاری مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران در سال های 1389-1391 بر اساس دستورالعمل کمیته بین‏ المللی سردبیران مجلات پزشکی ( ICMJE) (چکیده)
12 - مقاله شناسی توصیفی شاهنامه (در فاصله سال‌های 1371-1385) (چکیده)
13 - جایگاه پرورش هوش های چندگانه در مجلات کمک آموزشی رشد (چکیده)