بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: پانل دیتا


موارد یافت شده: 8

1 - تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه (چکیده)
2 - شناسایی تأثیر متقابل بین مکانیزاسیون و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی - مطالعه موردی استان خراسان رضوی- (چکیده)
3 - آیا نظام مالیاتی توانسته است منجر به بهبود اختلاف طبقاتی شود؟ (چکیده)
4 - بررسی تاثیر تورم و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو D8) (چکیده)
5 - بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (چکیده)
6 - بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی برشاخص عملکرد زیست محیطی (چکیده)
7 - تعیین عوامل موثر بروقوع خشک‌سالی استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز پانل دیتا (چکیده)
8 - بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه - با تاکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی (چکیده)