بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: کانت


موارد یافت شده: 14

1 - مدل‌سازی میرایی در میکرومحرک های‌‌ پیچشی دو محوره با درنظر گرفتن خمش تیرهای نگهدارنده (چکیده)
2 - ارزیابی روش‌های کانتور و دسترسی بالقوه جهت محاسبه MAG در محیط GIS -محدوده مورد مطالعه: منطقه یک شهر مشهد- (چکیده)
3 - بررسی برهان‌های ریاضیّاتی ابطال تسلسل بر اساس نظریّه مجموعه ها (چکیده)
4 - بررسی تحلیلی- تطبیقی هستی و زمان از منظر هایدگر،کانت، هوسرل و هایدگر (چکیده)
5 - ارائه چارچوبی یکپارچه جهت تخصیص سفارشها، تعیین رویکرد پرداخت و زمانبندی و مسیریابی محموله ها در شبکه حمل ونقل بین وجهی سبز (چکیده)
6 - بررسی رابطه آزادی و انضباط در فرایند تربیت از دیدگاه کانت و روسو (چکیده)
7 - استخراج سطح مقاطع عروق لایه کروئید در تصاویر EDI-OCT با استفاده از کانتورهای فعال (چکیده)
8 - استفاده از روش‌های کانتور فعال برای تشخیص خودکار لایه‌های شبکیه در تصاویر OCT (چکیده)
9 - نظریة ملاصدرا و کانت دربارة هلیات بسیطه (چکیده)
10 - تحلیل خمش پنلهای استوانه ای چندلایه ی کامپوزیتی با شرایط مرزی عمومی با روش کانتروویچ توسعه یافته ی چند جمله ای (چکیده)
11 - بررسی خواص تعداد مشاهدات متعلق به مجموعه بورل شامل nامین رکورد (چکیده)
12 - بنیادهای اخلاقی روابط بین الملل (چکیده)
13 - عملکرد لرزه ای ساختمانهای دارای پیش آمدگی (چکیده)
14 - بررسی تطبیقی هستی شناسی از منظر کانت و سهروردی (چکیده)