بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: کنترل فازی


موارد یافت شده: 13

1 - نمودار های کنترل فازی براساس پروفایل ها (چکیده)
2 - طراحی کنترل کننده ی فازی بهینه برای پایدارسازی ورای ناپایداری کششی در میکروصفحه‌های دایره ای (چکیده)
3 - بررسی عملکرد DVR با حضور DG جهت اصلاح کمبود ولتاژ با استفاده از کنترل کننده فازی نوع2 (چکیده)
4 - طراحی نمودارهای کنترل فازی Xبار و R با روش مد فازی و با استفاده از اعداد ذوزنقه ای (چکیده)
5 - توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقصها برای کنترل مشخصه وصفی (چکیده)
6 - وربین های بادی با (LVRT) بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین استفاده از جبرانساز سری (چکیده)
7 - کنترل نیمه فعال میراگر جرمی تنظیم شده به روش ژنتیک فازی (چکیده)
8 - تحلیل شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های کنترل شده (چکیده)
9 - یادگیری سارسا فازی با توزیع محلی پاداش (چکیده)
10 - تخمین نرخ تبدیل آلودگی ویروس HIV به بیماری ایدز با استفاده از کنترل فازی (چکیده)
11 - طراحی کامل سیستم کنترل فازی دنبالسازی مدل مرجع بهینه با الگوریتم ژنتیکی (چکیده)
12 - بهبود پایداری سیستمهای قدرت چند ماشینه با بکارگیری کنترل فازی مقاوم بر رویSMES (چکیده)
13 - کنترل کننده های مد لغزشی فازی تطبیقی برای درایوهای کنترل سرعت و موقعیت موتور القایی. (چکیده)