بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: بهره وری کل عوامل


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی اثرات هزینه های تحقیق و توسعه R&D بر ارتقای سطح بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای بزرگ استان خراسان رضوی (چکیده)
2 - تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران (چکیده)
3 - آسیب شناسی بهره وری در اقتصاد ایران (چکیده)
4 - اثر انباشت سرمایه فیزیکی بر بهره‌وری نیروی‌کار در صنایع استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران (چکیده)
6 - بررسی تاثیر بیمه بر بهره وری گندم کاران (چکیده)
7 - بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران (چکیده)
8 - روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران (چکیده)
9 - رشد بهره وری کل عوامل تولید زیستی، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در تولید گندم دیم (چکیده)
10 - محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در بین محصولات کشاورزی خراسان (چکیده)