بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مدل سازی عددی


موارد یافت شده: 9

1 - بررسی عددی اثر خواص ترموفیزیکی جنس بدنه مبدل گرمایی صفحه-تخت فین‌دار بر عملکرد چیلر جذب سطحی (چکیده)
2 - تعیین نمودار ظرفیت باربری ریزشمع با روش های عددی و تحلیلی (چکیده)
3 - بررسی اثر مواد افزودنی به بستر جاذب سیستم های جذب سطحی (چکیده)
4 - مدل سازی میزان اتلاف حرارت از دودکش یک نمونه گرمکن ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی (چکیده)
5 - مدلسازی عددی یک ترموالکتریک ژنراتور خورشیدی (چکیده)
6 - بررسی مقدار دبی نشت از آبرفت سد سورک با استفاده از نرم افزار Seep/w (چکیده)
7 - شبیه سازی عددی آب‌ شیرین‌کن‌خورشیدی لوله‌ای به منظور بررسی تأثیر دماهای سرد و گرم، هندسه‌ی ظرف آب شور و لبه‌ی آن بر تولید آب شیرین (چکیده)
8 - شبیه سازی سریز جانبی کنگره ای در کانال مستطیلی با استفاده از Fluent (چکیده)
9 - شبیه سازی عددی دو بعدی پرش هیدرولیکی روی سطوح شیبدار معکوس همراه با پله در انتها با نرم افزار FLUENT (چکیده)